Ambasadorowie Kongresów Polskich 2018

8 maja br. podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe i biznesowe, w tym 3 z Krakowa! Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało blisko 250 osób, w tym ponad 45 z Krakowa i Małopolski.

Ambasadorowie Kongresów Polskich 2018
Fot. KCB

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich z Krakowa otrzymali: prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, prof. dr hab. Małgorzata Filip oraz Izabela Albrycht.

Spotkanie z laureatami i dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 27 września br. w Centrum Kongresowym Poznań Międzynarodowych Targów Poznańskich!

Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły 16 osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
 8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
 10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki
 15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
 16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Kapituła obradowała w składzie:

 

1. Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO, WindEurope

3. Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (głos oddany drogą elektroniczną)

4. Paula Fanderowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

5. Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

6. Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

7. Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

8. Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną)

9. Wojciech Maria Marchwica, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina/ Instytut Muzykologii UJ

10. Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau

11. Prof. dr. hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP

12. Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (głos oddany drogą elektroniczną)

13. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau

14. Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

15. Piotr Wilczek, Przewodniczący Rady Programowej SKKP

 

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: MONIKA POPIOŁEK
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY