10. edycja raportu „Branża spotkań w Krakowie 2018” opublikowana!

W 2018 roku zorganizowano w mieście 8156 spotkań i wydarzeń (5215 spotkań powyżej 50 osób każde), co stanowi wzrost o 36% w stosunku do poprzedniego roku.

10. edycja raportu „Branża spotkań w Krakowie 2018” opublikowana!
Fot. KCB

Znakomitym wskaźnikiem jest udział kongresów i konferencji na poziomie 58% wszystkich spotkań wmieście.

W spotkaniach i wydarzeniach w Krakowie w 2018 roku uczestniczyło 1 114 243. osób. W kongresach i konferencjach brało udział 506 988 osób, co stanowiło prawie 45% ogółu uczestników. Dowodzi to wzrostu udziału uczestników konferencji i kongresów w łącznej liczbie gości o 11 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku i potwierdza słuszność hasła „Kraków miastem kongresów”. Trzeba podkreślić, że wśród uczestników kongresów i konferencji najwięcej osób zgromadziły imprezy o tematyce medycznej (ponad 129 tyś. osób). Przeciętna długość imprez to 1,68 dnia, ale spotkania międzynarodowe trwały dłużej, średnio ponad 2 dni.

Jeśli chodzi o sezonowość, to największą liczbę imprez odnotowano w miesiącach wiosennych (w kolejności: marzec – 700 i maj, czerwiec  – po 900) oraz w październiku ( 957). W tym ostatnim miesiącu przybyło do miasta najwięcej uczestników (ponad 175 tys.). Podkreślenia wymaga fakt, że w wrzesień miasto gościło 20% wszystkich uczestników imprez międzynarodowych. Najważniejszymi zleceniodawcami imprez w Krakowie w 2018 roku były przedsiębiorstwa (prawie ¾). Ujęcie branżowe wskazuje na kluczową rolę branży handlowo-usługowej, dla której zorganizowano ponad ⅓ wszystkich spotkań i wydarzeń w 2018 roku. Jeśli chodzi o gestorów, to 6195 imprez odbyło się w krakowskich hotelach. W tym kontekście istotną informacją jest fakt, że poszerzona została oferta obiektów dysponujących salami konferencyjnymi (wzrost liczby obiektów o 1,2%, liczby sal o 1%). Były to przede wszystkim hotele o wysokim standardzie, otwarte w centrum miasta. Należy podkreślić, że poprawie uległy wszystkie wskaźniki dotyczące infrastruktury branży spotkań i wydarzeń w Krakowie.

Podsumowując rok 2018, należy podkreślić awans o 9 pozycji miasta w rankingu ICCA. 45. miejsce na świecie uzyskane dzięki przeprowadzeniu w Krakowie 53 spotkań stowarzyszeń, o charakterze cyklicznym, spełniających wszystkie wymogi ICCA, dowodzi uznawania miasta za atrakcyjną destynację dla przemysłu spotkań.

Pełna treść raportu „Branża spotkań w Krakowie 2018” dostępna tutaj:

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY