Konferencja Miejskie Dziedzictwo Żydowskie: obecność i nieobecność już we wrześniu

Z przyjemnością zapraszamy na międzynarodową Konferencję, która odbędzie się w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku. Konferencja Miejskie Dziedzictwo Żydowskie: obecność i nieobecność odbędzie się w dniach 3-7 września 2018 r. w Krakowie, mieście Światowego Dziedzictwa Kultury.

Konferencja Miejskie Dziedzictwo Żydowskie: obecność i nieobecność już we wrześniu
Fot. KCB

Konferencja zgromadzi nauczycieli akademickich, planistów, decydentów i przywódców społeczności, aby mogli oni zbadać a także przedyskutować przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość miast posiadających dziedzictwo żydowskie, szczególnie w Europie.

Przez stulecia miasta w Europie i na całym świecie odczuwały wpływ społeczności żydowskich; zarówno jako miejsca obecności, jak i nieobecności. Celem Konferencji jest zgłębienie tematów takich jak zrównoważony rozwój, turystyka, ochrona, przedstawienie oraz interpretacja miejskiego dziedzictwa żydowskiego w różnych sektorach i dziedzinach. Organizatorzy przyznają, że zagrożenia dla dziedzictwa żydowskiego są złożone i dynamiczne oraz że istnieje potrzeba zidentyfikowania nowego sposobu myślenia w celu ochrony i zrównoważonego zarządzania zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi aspektami kultury żydowskiej oraz przekazania tego szerszemu gronu odbiorców. W związku z tym podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

•             Jaka jest presja na dziedzictwo żydowskie w kontekście miejskim?

•             Jakie modele zarządzania można zastosować, aby zapewnić trwałość żydowskiego dziedzictwa?

•             Jakie są formy relacji między żydowskimi zabytkami a turystyką miejską?

•             Jakie są turystyczne doświadczenia w zakresie dziedzictwa żydowskiego?

•             W jakim stopniu interpretacja dziedzictwa żydowskiego jest skuteczna i przystosowana do coraz bardziej kosmopolitycznych i coraz młodszych odbiorców?

•             Jaka jest rola muzeum w pośredniczeniu i przedstawianiu żydowskiego dziedzictwa?

•             W jaki sposób przekazywane jest niematerialne dziedzictwo kulturowe społeczności żydowskiej?

 

Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego Ironbridge oraz Fundację na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Miastem Kraków i Stowarzyszeniem Willa Decjusza.

Profesor Mike Robinson, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego Ironbridge, powiedział o Konferencji: „Różnorodność kulturowa każdego miasta jest istotnym zasobem dziedzictwa; stanowi część opowieści danego miejsca. Chcielibyśmy, aby podczas tej Konferencji miasta w całej Europie skupiły się na tym, jak mogą ożywiać, interpretować i być dumne ze swojego dziedzictwa żydowskiego w jego materialnych i niematerialnych formach, nie tylko dla obecnej społeczności żydowskiej, ale dla szerszego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Cieszymy się, że możemy współpracować z naszymi polskimi partnerami, aby doprowadzić do tej ważnej międzynarodowej Konferencji i skupić się na najnowszych badaniach, praktykach czy polityce, które będą miały znaczenie dla wielu miejskich ośrodków.”

Michael Mail, dyrektor naczelny Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego, dodał:  „Naród żydowski posiada ogromne dziedzictwo kulturowe, które przyniosło wiele unikalnych i pięknie zbudowanych budynków.  Jednak tragiczne wydarzenia XX wieku sprawiły, że wiele społeczności żydowskich po prostu zniknęło, pozostawiając nieużywane budynki, podatne na zniszczenia. W ostatnich latach w całej Europie wzrosło zainteresowanie ochroną i prezentacją żydowskiego dziedzictwa.  Ogłoszenie przez UE roku 2018 „Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego“ wydaje się doskonałym momentem, by zgromadzić czołowych teoretyków i praktyków zajmujących się dziedzictwem żydowskim i wspólnie rozważyć różne pojawiające się modele oraz problemy, jakie one stawiają a także  pytania, jakie nasuwają; aby spojrzeć zarówno na osiągnięcia, jak i na przyszłe wyzwania.”

 

Zaproszenie do składania wystąpień jest już otwarte, aby zapoznać się z pełnym zaproszeniem do składania wystąpień wraz ze szczegółowymi informacjami na temat proponowanych tematów Konferencji oraz sposobu przesyłania streszczenia, należy odwiedzić stronę internetową: www.urbanjewishheritageconference.wordpress.com

Termin przesyłania streszczeń na 300 słów to 9 kwietnia 2018 r.

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: KATARZYNA JANIK
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY