Unia Europejska
Zrównoważone spotkania rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przyjęto plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego

6 grudnia 2023 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę przyjmującą i wdrażającą do realizacji plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego.

Fot. PZMMK

Dokument ten zapewnia spójny kierunek działań w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem planu.

Działania wskazane w planie, ukierunkowane są na dążenie do poprawy:

dostępności do transportu publicznego

bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu

jakości przestrzeni publicznych

jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu.

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.

Plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego wkrótce trafi pod obrady pozostałych gmin. Realizacja założeń dokumentu pozwoli na współpracę 36 gmin objętych tym planem, ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze.

Plan do pobrania tutaj:

pokaż metkę
Autor: KLIMAT
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2023-12-14
Data aktualizacji: 2024-02-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź