Unia Europejska
Zrównoważone spotkania rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strategia dla zrównoważonej turystyki biznesowej w Krakowie

Kraków Convention Bureau działające w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa wspiera lokalną branżę oraz organizatorów wydarzeń we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań podczas organizowanych wydarzeń.

Fot. materiały prasowe

Promujemy zrównoważone rozwiązania w przemyśle spotkań poprzez uwzględnianie ekologicznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów w wydarzeniach organizowanych w Krakowie. Działamy na rzecz miasta neutralnego klimatycznie, dbającego o środowisko, z rozwiniętą gospodarką cyrkularną.

Działamy w oparciu o:

- Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” przyjętą uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. wraz z projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 (z perspektywą do 2050 roku). W tym najważniejszym dla miasta Krakowa dokumencie rozwój przemysłu spotkań i zrównoważonej turystyki są wymienione jako kierunki działań w Celu strategicznym 2: „Kraków 2030/2050 – metropolią o międzynarodowych powiązaniach sieciowych, dążącą do neutralności dla klimatu i środowiska, z odporną, cyrkularną gospodarką opartą na wiedzy oraz sprzyjającą środowisku mobilnością.”

- „Politykę zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” gdzie turystyka biznesowa jest jednym z rekomendowanych i strategicznych kierunków rozwoju dla Krakowa. Działamy na rzecz harmonijnego rozwoju turystyki, w szacunku i dialogu z branżą, międzynarodowymi stowarzyszeniami i mieszańcami, promując bogactwo kulturowe miasta i regionu.

- Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

Świadomie zarządzamy:

 • Organizujemy szkolenia dla branży i pracowników z zakresu zrównoważonej turystyki
 • Komunikujemy działania, które lokalna branża podejmuje na rzecz ESG
 • Współpracujemy z międzynarodowymi stowarzyszeniami jak ICCA, City DNA, GDS Index
 • Prowadzimy bank projektów legacy wspierając organizatorów kongresów zainteresowanych
  współpracą
 • Uczestniczymy w projektach m.in. MINEV – Minimalizacja powstawania odpadów podczas dużych wydarzeń (Waste MINimization in Large EVents) oraz Kraków ośrodkiem zrównoważonej turystyki biznesowej 
 • Współpracujemy ze środowiskiem akademickim i biznesem
 • W działaniach marketingowych uwzględniamy cele zrównoważonego rozwoju. Działamy zgodnie z założeniami nowej strategii pozycjonowania i komunikacji marki: “Know-How, City, Business”, w świetle której zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju przekształca Kraków w destynację, gdzie rozwój idzie w parze z poszanowaniem środowiska i lokalnej kultury

Działamy na rzecz środowiska:

 • Dążymy do redukcji emisji CO2, oszczędzania wody, efektywnego zarządzania odpadami podczas wydarzeń organizowanych w Krakowie
 • Promujemy ekologiczne rozwiązania podczas kongresów i konferencji organizowanych w Krakowie
 • Promujemy i wspieramy korzystanie z komunikacji miejskiej podczas organizacji wydarzeń

Uwzględniamy aspekty społeczne:

 • Wspieramy indywidualny rozwój pracowników, zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, respektujemy prawa pracowników, oferujemy szkolenia oraz programy wspierające zdrowie fizyczne.
 • Współpracujemy z lokalnymi dostawcami usług turystycznych, promujemy lokalne atrakcje turystyczne, prowadzimy system rekomendacji lokalnych firm PCO oraz Organizatorów Podróży Motywacyjnych
 • Promujemy krakowską kulturę i dziedzictwo
 • Współpracujemy z lokalnymi społecznościami i organizacjami kulturowymi
 • Oferujemy możliwości odbywania praktyk, stażów i wolontariatu przez studentów
 • Wdrażamy zasady tzw. zielonych zamówień publicznych przy planowaniu inwestycji, zakupów i usług
 • Uznajemy i promujemy zasady różnorodności, równości i integracji w budowaniu silnej i dobrze prosperującej globalnej społeczności przemysłu spotkań
 • Dążymy do zapewniania osobom ze szczególnymi potrzebami równego dostępu do komunikacji i informacji.

 

Strategia dla zrównoważonej turystyki biznesowej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Kraków Convention Bureau
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2024-05-27
Data aktualizacji: 2024-05-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź