Miasta Przyjazne Turystyce ustalają plan zadań

Diagnoza stanu i kierunków rozwoju turystyki stają się coraz częściej podejmowanymi zadaniami w rozwoju miast. Nowe modele tzw. gospodarki współdzielenia, przerost funkcji turystycznej, jakość życia mieszkańców oraz oczekiwania odwiedzających wymagają poszukiwania kompromisowych rozwiązań.

Miasta Przyjazne Turystyce ustalają plan zadań
Fot. UMK

Stąd też Kraków uczestniczy w projekcie Urbact III pod nazwą Tourism Friendly Cities, zrzeszającego dziesięć miast europejskich jak: Dubrownik, Wenecja, Braga, Genua, czy Utrecht, które pracują nad strategią zrównoważonej turystyki.

W dniach 27-29 stycznia w portugalskiej Bradze spotkali się przedstawiciele miast partnerskich celem podsumowania przeprowadzonych audytów identyfikujących bariery rozwoju turystyki. Miasta przygotowują koncepcję aplikacji o II etap projektu, którego celem jest zarówno wymiana wiedzy i aktywizacja lokalnych grup interesariuszy. Do zadań należy opracowanie narzędzi zrównoważonego rozwoju turystyki, organizacja warsztatów tematycznych dla branży i ustalenie kryteriów przyznawania certyfikatu jakości. Kraków będzie gościł przedstawicieli miast partnerskich projektu we wrześniu 2021 roku.

Projekt jest użyteczny i kompatybilnym z przygotowywanym przez Kraków dokumentem „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, który wiosną skierowany zostanie do konsultacji społecznych.

pokaż metkę
Autor: UMK
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY