Unia Europejska
Zrównoważone spotkania rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Trzecie warsztaty uczestników projektu NEEST

ak pokonać bariery w transformacji energetycznej polskich miast? Jakie narzędzia mogą wesprzeć ten proces? Co powinien zawierać podręcznik transformacji, który zostanie opracowany w ramach projektu? Nad odpowiedziami m.in. na te pytania pracowali uczestnicy ostatnich warsztatów projektu NEEST.

Dobiega końca realizacja jednego z pakietów prac projektu pn. NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories, którego liderem jest Miasto Kraków. W ramach dotychczasowych prac zorganizowano trzy sesje warsztatowe, dwie dwudniowe w formule stacjonarnej i jedną on-line, która odbyła się 27 listopada.

Przedstawiciele konsorcjum projektu NEEST, czyli Krakowa, Łodzi, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podczas wydarzenia analizowali systemy miejskie pod kątem przeprowadzania transformacji klimatycznej oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi pakietami prac. Sporo czasu poświęcono analizie zawartości podręcznika transformacji klimatycznej dla miast, który będzie jednym z rezultatów projektu. Na warsztatach przeanalizowano również wyniki badań na temat transformacji klimatycznej w miastach – m.in. zasobów, jakimi miasta dysponują, aby ją przeprowadzić, sposobów jej finansowania, zaangażowania interesariuszy czy partycypacji mieszkańców.

Pakiet prac nr 2, za który odpowiedzialny jest lider projektu – Kraków – tj. System Mapping and Sensemaking, polegał na:

zmapowaniu systemów miejskich mających bezpośredni lub pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych

wskazaniu powiązań i zależności pomiędzy nimi oraz barier i dźwigni zmian

przygotowaniu zawartości merytorycznej do podręcznika dla miast w obszarze transformacji klimatycznej

rekomendacji dla dalszych pakietów prac w ramach projektu NEEST.

Działania projektu NEEST koncentrują się na budynkach, które są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w polskich miastach. Celem projektu jest stworzenie gotowych do replikowania metod  termomodernizacji różnych typów zabudowy kwartałów miejskich wraz z rewitalizacją terenów wokół nich.

Projekt NEEST jest realizowany w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Budżet przedsięwzięcia wynosi 1,5 mln EUR (100% finansowania z UE).

pokaż metkę
Autor: KLIMAT
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2023-12-14
Data aktualizacji: 2023-12-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź