O Nas rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Branża spotkań w Krakowie 2020” – raport już dostępny!

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego przemysł spotkań w Krakowie w 2020 roku. Roku, który w krakowskiej gospodarce i innych wymiarach społeczno-kulturowych miasta zupełnie odbiegał od trendów zaobserwowanych w poprzednich latach.

Fot. Kraków Convention Bureau

Branża spotkań w 2020 roku odczuła radykalne ograniczenie aktywności spowodowane przez pandemię COVID-19. W rezultacie wprowadzonych obostrzeń w organizacji wydarzeń, należało przyjąć pewne zmiany w gromadzeniu danych, aby wychwycić nowy trend na krakowskim rynku branży spotkań. Rozbudowany został formularz do gromadzenia ankiet, w którym oprócz odnotowywanych wydarzeń zorganizowanych stacjonarnie, dodatkowo pojawiły się spotkania w formule całkowicie wirtualnej (bez oddziaływania ekonomicznego dla Krakowa) oraz hybrydowej (o pewnym już oddziaływaniu).

W ubiegłym roku odbyło się w Krakowie zaledwie 1919 spotkań biznesowych, czyli o 77,2% mniej niż w 2019 roku i o 76,5% mniej niż w 2018 roku. Warto podkreślić, że pandemia spowodowała powrót krakowskiej branży spotkań do poziomu z 2012 roku, kiedy to odnotowano 1855 spotkań i przede wszystkim wpłynęła na ich formułę – połowa spotkań miała charakter wirtualny, 42% stacjonarny (odbyły się w trzech pierwszych miesiącach roku) a 8% wydarzeń odbyło się hybrydowo. Jak co roku, największy udział w strukturze spotkań miały konferencje/kongresy tj. 54% (około 1 tysiąca), jednak nie był on tak dominujący jak w poprzednich latach (67% w 2019 roku) i również tradycyjnie przeważały wydarzenia o charakterze krajowym (73,2%). Rozkład spotkań w Krakowie w ciągu 2020 roku był determinowany sytuacją pandemiczną na świecie i w Polsce, dlatego nie wykazywał typowych dla branży cech sezonowości. Najwięcej spotkań odbyło się w styczniu i lutym oraz we wrześniu. Mniejsza liczba odnotowanych spotkań w ubiegłym roku skutkowała mniejszą liczbą uczestników. Na przestrzeni roku rozkład liczby osób również był determinowany panującymi obostrzeniami. Co interesujące, najwięcej uczestników odnotowano w spotkaniach organizowanych w Krakowie w grudniu i byli to uczestnicy spotkań wirtualnych.  Wydarzenia biznesowe organizowane w ubiegłym roku w mieście trwały średnio 1,94 dnia.

Infrastruktura miasta w poprzednim roku nie uległa zmianom, jednak funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Należy podkreślić dużą elastyczność i zdolność adaptacji branży, która dostosowywała się do nowych realiów. Również należy zwrócić uwagę na działania podejmowane przez Kraków Convention Bureau tj. przyjęcie strategii komunikacji, której narracja oparta jest o mocne strony i zasoby miasta takie jak: branża IT, medycyna, energia zrównoważona, uczelnie krakowskie, osiągnięcia lokalnych naukowców, profesorów, lekarzy oraz ponadczasowe dziedzictwo i kulturę. Podkreślane są atuty miasta, które w mniejszym stopniu „ucierpiały” przez COVID, stanowią swoisty genius loci miasta. Głównym celem komunikacji jest budowanie obrazu miasta jako The Host City - gotowego na to, by organizować w nim międzynarodowe kongresy, pokazanie, że w Krakowie na organizatora czeka merytoryczny partner oraz profesjonalne zaplecze. Miasta nowoczesnego, z zapleczem technicznym i technologicznym, które patrzy w przyszłość, zna swoje walory i czerpie z wielowiekowego dziedzictwa. Promocja realizowana jest poprzez dostępne media społecznościowe KCB – Facebook, Instagram, LinkedInn, YouTube oraz stronę www.convention.krakow.pl oraz Newslettera.

Drugim ważnym dokumentem, który powstał w 2020 roku w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa jest Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028.

Kolejną miejską inicjatywą było opracowywanie od 2020 roku Protokołu Kraków Network w ramach prac grupy Kraków Network, której liderem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe Dokument ma wskazywać kierunki i działania, które pomogą wyjść z impasu gospodarczego.

Pełna treść raportuBranża spotkań w Krakowie 2020wraz z podsumowującą infografiką

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Kraków Convention Bureau
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2021-07-21
Data aktualizacji: 2021-07-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź