Komunikat archiwalny

Podsumowanie konferencji zamykającej projekt pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie (…)”

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy23 września 2014 r. w Kraków Arena, największej hali widowisko – sportowej w Polsce, odbyła się konferencja wieńcząca projekt pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach „Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej”, realizowany wspólnie przez Krakow Convention Bureau, Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais oraz operatora ICE Kraków Congress Centre* – Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Podsumowanie konferencji zamykającej projekt pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie (…)”
Fot. Ryszard Strojnowski

Podstawowym założeniem projektu było oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta. Dzięki osiągnięciu zamierzonego celu, przedstawiciele branży dysponują narzędziem, które pozwoli im podążać za obowiązującymi trendami oraz dostosowywać swoje usługi na intensywnie rozwijającym się w Krakowie rynku Meetings Industry do potrzeb bezpośrednich odbiorców, czyli uczestników spotkań, jak i pośredników – organizatorów.

Grupą docelową przeprowadzonych badań były wszystkie podmioty, które uczestniczą w szeroko rozumianej branży spotkań tzw. sektorze MICE – organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych oraz gestorzy obiektów z zapleczem konferencyjnym w Krakowie.

W szczególności były to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

W czasie trwania konferencji przedstawiono wyniki współpracy naukowców z Polski i Szwajcarii z przedstawicielami lokalnej branży MICE. W 2013 roku objęto badaniem 3413 spotkań, z których 3 na 4 odbywały się w hotelach, ze względu na brak obiektów o przeznaczeniu stricte konferencyjno-kongresowym. Ponad połowa z nich trwała tylko 1 dzień. Co czwarty kongres i konferencja odbywające się w stolicy Małopolski poświęcone były problematyce branży technicznej, a co dziesiąte – informatyczno-komunikacyjnej. Ponad jedna czwarta spotkań miała charakter międzynarodowy, zaś 70% wszystkich wydarzeń została zorganizowane na zlecenie przedsiębiorstw.

Obliczono, iż szacunkowa wartość podatków i opłat do budżetu miasta Krakowa, wygenerowanych przez branżę MICE, wyniosła ponad 89 mln złotych, co stanowiło 2,4% dochodów budżetu miasta Krakowa.

Więcej informacji na temat ww. projektu znaleźć można na stronie: www.krakowimpact.pl.

Już wkrótce ukaże się cyfrowa pełna wersja raportu do pobrania.

Do pobrania:

Raport z realizacji projektu – wersja skrócona

Raport z realizacji projektu – wersja pełna

Prezentacja dr hab. Agata Niemczyk - Wielkość i struktukra przemysłu spotkań w Krakowie w latach 2008-2013

Prezentacja prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Kraków na tle polskich miast

Prezentacja dr Krzysztof Borodako - Harmonogram i metodyka projektu

Prezentacja Małgorzata Przygórska-Skowron - Wyniki organizacyjno-promocyjne projektu

Prezentacja dr hab. Renata Seweryn - Wyniki badań znaczenia przemysłu spotkań dla gospodarki Krakowa

Prezentacja dr Katarzyna Klimek - Valais Tourism Observatory. Swiss good practice of tourism

Prezentacja Rob Davidson - Meetings Venue Design and Marketing

Prezentacja Marta Wiśniewska - Jak pozyskiwać międzynarodowe kongresy na przykładzie starań Miasta Gdańsk o Kongres ICCA 2017

Prezentacjadr Krzysztof Celuch - Znaczenie przemysłu spotkań w gospodarce Krakowa

PROJEKT PN. „CENTRUM KONGRESOWE (RONDO GRUNWALDZKIE)”

Pokaż metkę
Autor: UMK
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
Kalendarz spotkań
POLECAMY